Spot Reklamowy!
Spot Reklamowy!

Dzisiaj na Zamku "Dunajec" w Niedzicy Zamek, odbyła się II Gala "Spiżowe Serce". Jest to wyjątkowe wydarzenie - podziękowania i wdzięczności, którego celem jest uhonorowanie osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Gminy Łapsze Niżne za ich działalność, twórczość, aktywność i zrealizowane inicjatywy, które w sposób znaczący wpłynęły i wpływają na rozwój i promocję gminy.

Za szczególną działalność, pracę i okazane serce na rzecz gminy w roku 2017, Kapituła postanowiła uhonorować statuetką "Spiżowe Serce":
Panią Elżbietę Łukuś
Panią Katarzynę Wiwer i Pana Rafała Monitę
Pana Piotra Wojtaszka
Pana Sławomira Konopkę
Pana Marcina Pająka. ( W moim imieniu statuetkę odebrał przyjaciel Szymon Zachara)

Dodatkowo, Kapituła uhonorowała za całokształt pracy świętej pamięci Pana Józefa Iwańczaka - twórcę niedzickiej izby regionalnej oraz doktora Stanisława Dziewońskiego, który przez długie lata leczył mieszkańców Gminy Łapsze Niżne.

Tego wieczoru prawdziwą ucztą był występ zespołu Holeviaters, który nie tylko przygotował dla zaproszonych gości rytmy karpacko-bałkańskie ale również porwał do tańca.

Serdecznie dziękujemy laureatom tegorocznej gali, jak również wszystkim mieszkańcom, którzy na co dzień dbają i wspierają rozwój Gminy Łapsze Niżne.

o./Foto./ Gmina Łapsze Niżne

W Imieniu swoim pragnę podziękować Przewodniczącemu kapituły Panu Jakubowi Jamrozowi - Wójtowi Gminy Łapsze Niże oraz kapitule za przyznanie tej pięknej statuetki która jest mobilizacją na dalsze intensywne działania społeczno-charytatywne ! -

Marcin Pająk - redaktor naczelny niedzica.e-spisz.pl / pajak-marcin.pl / polski-spisz.com