Spot Reklamowy!
Spot Reklamowy!

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy jest organizacją pozarządową działającą w naszej miejscowości. Powstało w lipcu 2009 roku z inicjatywy mieszkanek naszej wsi. Stowarzyszenie od samego początku uczestniczy w życiu społeczno - kulturalnym wsi ale także i gminy. Głównym celem Stowarzyszenia jest zachowanie dziedzictwa kulturalnego, promocja regionu oraz aktywizacja społeczności lokalnej. Realizacja wyznaczonych celów jest możliwa dzięki współpracy nawiązanej z Gminnym Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Niedzicy, Parafią Rzymsko - Katolicką p.w. św. Bartłomieja w Niedzicy i Stowarzyszeniem Rozwoju Spisza i Okolicy z siedzibą w Łapszach Niznych, jak również dzięki pozyskanym środkom unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach małych projektów SGW zrealizowało trzy projekty tj. warsztaty gotowania potraw regionalnych, warsztaty szycia strojów regionalnych i zakup butów i pasów na działalność Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza w swoje szeregi wszystkie osoby i młode i starsze, chętne do bezinteresownej pracy. Pragną dzielić się swoim doświadczeniem i umiejętnościami oraz tworzyć wspólnie lepszy, piękniejszy obraz nowoczesnej wsi nie zapominając o swoich korzeniach kultywującej tradycje regionalne.

Agnieszka Święty