Spot Reklamowy!
Spot Reklamowy!

Zespół regionalny „Czardasz” działa od 15 Pazdziernika 1991 roku, przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy. Zaprezentował już wiele autentycznych zwyczajów spiskich oraz bogaty repertuar taneczny a przede wszystkim dynamiczne czardasze, polki i najstarsze tańce swojego regionu. Swój dorobek prezentował w wielu regionach Polski oraz kilku krajach Europy: Belgia, Austria, Ukraina, Słowacja, Węgry, Litwa. Zdobył wiele nagród i wyróżnień.