Spot Reklamowy!
Spot Reklamowy!

Zespół regionalny Śpisoki, powstał w 2000 roku, członkowie zespołu pochodzą z sześciu wsi z Gminy Łapsze Niżne. W swoim dorobku zespół posiada kilka opracowanych obrzedów: "Wrożby na św. Andrzeja", "Prucki", "odpust na Świyntego Bartłomiynia", " Na pastwisku", "Wyzynki" . Członkowie zespołu prezentują tradycyjne spiskie tańce takie jak: babski, chodzony, czardasze, polki, klepany. Zespół bierze udział w przeglądach folklorystycznych w czasie Spiskich Zwyków, Spiskiej Watrze w Niedzicy, Przepatrzowinach Teatralnych w Czarnym Dunajcu. Występował na zaproszenie polonii w Budapeszcie oraz bierze udział w lokalnych uroczystościach w regionie.

Zespół „Śpisoki” promował kulturę spiską poza regionem: w Drohiczynie na Podlasiu, w Zakrzewiu, w Budapeszcie, Derenku, w Czechach i na Słowacji. Zespołowi towarzyszy łapszańska kapela. Kierownikiem i instruktorem zespołu jest Elżbieta Łukuś.