Spot Reklamowy!
Spot Reklamowy!

Wieś została założona na początku XIV wieku przez Franka z Farkaszowiec na prawie niemieckim. W ciągu wieków wieś przyjmowała różne odmiany swej nazwy: Nisicz, Nisitz, Nyznecz, Nedecza, Niedzica.

Miejscowość ta składa się z dwóch części: dolna - położona w dolinie potoku Niedziczanka, wokół kościoła św. Bartłomieja - jest historyczną wsią Niedzica oraz cześć górna nazwana Niedzicą-Zamek, która powstała na zamkowym wzgórzu jako osada służby i oficjalistów dworskich. Istotne znaczenie ma też bliskość Słowacji oraz otwarte całodobowo przejście graniczne.

Niedzica znana jest przede wszystkim z zamku Dunajec, który został ufundowany na początku XIV w. przez Węgierską rodzinę Berzewiczych, w celu obrony granicy polsko-węgierskiej

W roku 1412 w Zamku doszło do spotkania delegacji polsko-węgierskiej. Władysław Jagiełło pożyczył królowi węgierskiemu Zygmuntowi Luksemburczykowi 37 tys. kóp groszy praskich w zamian Polska otrzymała w zastaw 16 Miast Spiskich.