Spot Reklamowy!
Spot Reklamowy!

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ORAZ WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE

ZAPRASZAJĄ

 MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAPSZE NIŻNE
 NA KONSULTACJE Z TEMATYKI POZYSKIWANIA DOTACJI
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

termin dyżuru :

20 lutego 2018 roku (wtorek)

godz. 12.30 - 15.00

miejsce dyżuru:

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy,

Niedzica, ul. 3 Maja 16

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

o./ Gmina Łapsze Niżne